Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Co pomůže nápravě vodního režimu v krajině?

Klimatické změny jsou výzvou pro celý svět. Kromě globálních řešení tohoto problému je možné zaměřit se i na řešení lokální. Jednou z cest je narovnání vodního režimu krajiny, které povede k vyšší zádrži vody v krajně a tím k větší odolnosti vůči očekávaným extrémům – prudkým srážkám a obdobím sucha. Strategická rada regionu Broumovsko pokračuje v těchto dnech v projektu, který jde právě touto cestou. Jde o projekt Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I, který je financovaný z Fondů EHP a Norska. 

Díky projektu jsou nyní na Broumovsku zpracovávány dvě adaptační strategie na klimatickou změnu – jedna v části povodí Stěnavy, druhá v povodí Dunajky (přítok Metuje). Výsledkem strategií je návrh optimálního řešení krajiny, které povede k zádrži vody. Činnosti zasáhnou do katastrů šesti obcí a měst – Broumova, Martínkovic a Otovic v povodí Stěnavy a Police nad Metují, Bukovice a Žďáru nad Metují v povodí Dunajky. V souvislosti s projektem Kateřina Ostradecká položilapár otázek řediteli Strategické rady regionu Broumovsko Petru Osobovi.

Z jakého důvodu se Strategická rada regionu Broumovsko (SRRB) rozhodla realizovat projekt, který se věnuje klimatickým změnám?

Projekty zádrže vody a adaptace na klimatickou změnu jsou velmi užitečné a nezbytné pro nápravu vodního režimu v krajině Broumovska. SRRB došla k závěru, že by bylo vhodné rozpracovat takové projekty na různých místech našeho regionu. Zázemí SRRB dovolilo připravit a podat větší projekt, se kterým jsme u Státního fondu životního prostředí uspěli. Podařilo se nám také shromáždit prostředky na dofinancování projektu. Nyní tak už probíhají konkrétní činnosti v povodí Stěnavy na katastrech Broumova, Otovic a Martínkovic a v povodí Dunajky na katastrech Police nad Metují, Bukovice a Žďáru nad Metují.

Bude po skončení projektu SRRB v této tematice pokračovat? Chystají se nějaké další věci?

V současné době není rozpracovaný žádný konkrétní plán, ale předpokládám, že vzhledem k důležitosti tématu se mu bude SRRB dál věnovat. Ideálním scénářem by bylo mapování doposud nepokrytých částí Broumovska ruku v ruce s realizacemi konkrétních opatření navržených v nyní zpracovávaných studiích.

Jak vy osobně vnímáte tematiku klimatických změn? Dotýká se vás nějak přímo?

Myslím, že se dotýká nás všech. Jako naivní optimista snad doufám, že nám lokálně pomůžou různá drobnější opatření, ale celkově si myslím, že nás nic pěkného nečeká.

 

Vypracovaný projekt Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I je financovaný z Fondů EHP a Norska 2014–2021. Projekt byl podán do výzvy „Oslo“ Státního fondu životního prostředí (SFŽP) z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu.