Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Projekt zádrže vody v krajině pokročil do další fáze

Projekt zádrže vody v krajině, přesněji nazvaný Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I, který od března 2021 koordinujeme, pokročil do další fáze.

Ve dnech 7.-8. 9. 2022 byly představitelům dotčených obcí (Broumov, Martínkovice, Otovice, Police nad Metují, Bukovice a Žďár nad Metují) představeny adaptační strategie na klimatickou změnu pro část povodí Stěnavy a povodí Dunajky, které zpracoval spolek Beleco.

Tyto strategie vznikly podle studií spolku Živá voda, které byly vytvořeny na základě intenzivního mapování v terénu a studia historických map, ortofoto snímků, dochovaných melioračních projektů a dalších podkladů. Studie navrhují konkrétní opatření v krajině tak, aby více zadržovala vodu a byla tak schopná odolávat vodní i větrné erozi a také se lépe vyrovnávat se stále častějšími obdobími sucha či naopak intenzivními přívalovými dešti.

Adaptační strategie budou následně představeny také veřejnosti:
17. 10. 2022 17:00 Klášter Broumov - Kreslírna, více zde Návrat vody do krajiny aneb jak na klimatickou změnu?
18. 10. 2022 17:00 Police nad Metují - Pellyho domy, více zde Návrat vody do krajiny aneb jak na klimatickou změnu?

 

Projekt Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I byl podpořen grantem z Fondů EHP a Norska 2014–2021, z programu CZ-ENVIRONMENT.