Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

SRRB na jednání s CHKO Broumovsko

Dne 19. 5. 2023 jsme se v Polici nad Metují zúčastnili jednání se zástupci CHKO Broumovsko. Naším cílem bylo navázání spolupráce a propojení se v projektech, které chceme na Broumovsku realizovat. 

Hlavními tématy byla zádrž vody v krajině, adaptace na klimatickou změnu a realizace přírodě blízkých opatření v regionu. Mezi dílčí témata patřilo respektování krajinného rázu Broumovska a postupovaní v souladu s plánem péče v území NATURA 2000 při plánování projektů, osvětová činnost pro veřejnost, možnosti financování a problematika nedostatečné následné péče u již realizovaných projektů. Dalším významným bodem naší diskuze bylo zemědělství a nová zemědělská politika včetně jejích dopadů na hospodaření i krajinu. Po 2,5 hodinách diskuze jsme se nakonec sešli ve stejném bodě se společnou vizí a těšíme se na budoucí spolupráci a součinnost při našem dalším snažení o pestrou a zdravou krajinu.