Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Novinky

SRRB na setkání členů Unie komunitní energetiky

SRRB na setkání členů Unie komunitní energetiky

Dne 30. 3. 2023 jsme se v Praze zúčastnili setkání členů Unie komunitní energetiky (UKEN), do které jsme vstoupili loni v říjnu.

Akci zahájilo úvodní slovo koordinačního týmu, partnerů a Rady UKEN, během kterého bylo shrnuto, co se dosud podařilo a jakým výzvám aktuálně v oblasti energetiky čelíme. Poté následoval řízený skupinový networking, při kterém se diskutovala dílčí témata jako je komunikace, nabírání nových členů, dotační možnosti, legislativní lobbing či příklady úspěšných domácích a zahraničních projektů. Závěr setkání byl věnován volnému neřízenému síťování.

A co je to vlastně ta Unie komunitní energetiky?
UKEN je zájmová skupina sdružující odborníky s širokým spektrem znalostí a zkušeností. Její vznik inicioval v roce 2022 Frank Bold a Hnutí DUHA. Členskou základnu tvoří zástupci samospráv a místních akčních skupin, firmy a profesní sdružení, asociace z oblasti energetiky, životního prostředí, či stavitelství. Unie se během prvních 12 měsíců své existence stala významným hráčem v oblasti energetiky a zásadním způsobem podpořila vývoj inovativních řešení pro rozvoj obnovitelné energie.