Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

SRRB na setkání členů Unie komunitní energetiky

Dne 30. 3. 2023 jsme se v Praze zúčastnili setkání členů Unie komunitní energetiky (UKEN), do které jsme vstoupili loni v říjnu.

Akci zahájilo úvodní slovo koordinačního týmu, partnerů a Rady UKEN, během kterého bylo shrnuto, co se dosud podařilo a jakým výzvám aktuálně v oblasti energetiky čelíme. Poté následoval řízený skupinový networking, při kterém se diskutovala dílčí témata jako je komunikace, nabírání nových členů, dotační možnosti, legislativní lobbing či příklady úspěšných domácích a zahraničních projektů. Závěr setkání byl věnován volnému neřízenému síťování.

A co je to vlastně ta Unie komunitní energetiky?
UKEN je zájmová skupina sdružující odborníky s širokým spektrem znalostí a zkušeností. Její vznik inicioval v roce 2022 Frank Bold a Hnutí DUHA. Členskou základnu tvoří zástupci samospráv a místních akčních skupin, firmy a profesní sdružení, asociace z oblasti energetiky, životního prostředí, či stavitelství. Unie se během prvních 12 měsíců své existence stala významným hráčem v oblasti energetiky a zásadním způsobem podpořila vývoj inovativních řešení pro rozvoj obnovitelné energie.