Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

SRRB představila adaptační strategie veřejnosti

Jak jsme již dříve avizovali, tento týden byly veřejnosti představeny adaptační strategie na klimatickou změnu pro část povodí Stěnavy a povodí Dunajky, které zpracoval spolek Beleco podle podkladových studií spolku Živá voda.

V pondělí 17. 10. jsme se setkali v Broumově, následující den v Polici nad Metují. Příchozí trpělivě a se zájmem vyslechli povídání Jany Moravcové, která představila účel, podstatu a specifika strategií, a Jana Staroby, jenž popsal postup mapování a navrhování opatření v krajině. Prostor byl také na dotazy a diskuzi o konkrétních lokalitách.

A co vlastně bude dál? Projekt Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I, v rámci kterého strategie vznikly, sice končí, ale právě teď nastává klíčová fáze jednání s obcemi a vlastníky dotčených pozemků. V rámci Strategické rady regionu Broumovsko vznikla pracovní skupina, jejímž úkolem je vytipovávat ve zpracovaném území vhodné lokality k realizaci krajinných opatření a účastnit se zmíněných jednání. O dalším postupu Vás tedy budeme informovat.