Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Začal nový projekt SRRB v oblasti zádrže vody v krajině

Strategická rada regionu Broumovsko (SRRB) pokračuje ve svých environmentálně zaměřených aktivitách. V polovině dubna odstartoval na Broumovsku nový projekt „Stavanger“, díky kterému budou v regionu vysázena nová stromořadí a vybudovány nové tůně, včetně vodního biotopu. Projekt je financován z norských fondů a končí 30. dubna 2024.

Po projektu „Oslo“, díky němuž byly loni vytvořeny adaptační strategie na klimatickou změnu na území šesti obcí na Broumovsku (Broumov, Otovice, Martínkovice, Police nad Metují, Bukovice, Žďár nad Metují), nyní navazuje SRRB projektem „Stavanger“. Ten je stejně jako „Oslo“ financovaný z norských fondů prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Tentokrát se projekt zaměří na podporu vybraných realizací adaptačních a mitigačních opatření, která byla navržena ve výše zmíněných strategiích.

„Projekt trvá od 15. dubna 2023 do 30. dubna 2024, přičemž samotné realizace v krajině se plánují letos na podzim. Vytipována byla opatření na území Otovic a Broumova. V Otovicích se konkrétně jedná o vytvoření vodního biotopu za obecním úřadem, vybudování soustavy tůní v úvoze u obecní cesty směrem na Šonov a o výsadby stromořadí v centrální části obce i nedaleko hranic s Polskem. V Broumově se jedná o výsadby podél areálu Hobra,“ uvedla koordinátorka projektu Kristýna Dyntarová ze Strategické rady regionu Broumovsko.

Žadatelem projektu je Strategická rada regionu Broumovsko, o.p.s., a partnerem Krajinohled, z.s. Celkové způsobilé výdaje jsou 5 646 010 Kč, z toho 90 % tvoří dotace SFŽP. Kofinancování projektu se předpokládá od SRRB, dotčených obcí, případně z řad firemních partnerů a dalších dárců.

Kateřina Ostradecká
Agentura pro rozvoj Broumovska
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
Tel: 491 521 283, 723 282 214
Email: katerina.ostradecka@broumovsko.cz