Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Novinky

Začíná projekt adaptace na klimatické změny

Začíná projekt adaptace na klimatické změny

Klimatické změny a s nimi spojené procesy jsou výzvou pro celý svět. Kromě globálních řešení tohoto problému je možné zaměřit se i na řešení lokální. Jednou z cest je narovnání vodního režimu krajiny, které povede k vyšší zádrži vody v krajně a tím k větší odolnosti vůči očekávaným extrémům – prudkým srážkám a obdobím sucha.

Strategická rada regionu Broumovsko připravila projekt, který chce jít právě touto cestou. Symbolicky na obou „stranách“ Broumovska, které je rozděleno evropským rozvodím, se budou zpracovávat dvě adaptační strategie na klimatickou změnu – jedna v části povodí Stěnavy, druhá v povodí Dunajky (přítok Metuje). Činnosti zasáhnou do katastrů šesti obcí a měst – Broumova, Martínkovic a Otovic v povodí Stěnavy a Police nad Metují, Bukovice a Žďáru nad Metují v povodí Dunajky.

Výsledkem by měl být návrh optimálního řešení krajiny, které povede k zádrži vody. Do budoucna bude s velkou pravděpodobností na realizace opatření k zádrži vody v krajině (mokřady, remízky, výsadby...) k dispozici financování. Lze očekávat, že uvolnění financí bude často vázané na existenci adaptační strategie obce/regionu/kraje, aby bylo zřejmé, že jednotlivé projekty zapadají do nějaké koncepce. Adaptační strategie nemusí být pro obce nijak závazné (pokud si to samy aktivně neodhlasují), ale poskytují jim určité náměty či možnosti, kterým směrem v budoucnu jít.

Vypracovaný projekt Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I je financovaný z Fondů EHP a Norska 2014–2021. Projekt byl podán do výzvy „Oslo“ Státního fondu životního prostředí (SFŽP) z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu. Projekt podaný SRRB je těsně před podpisem smlouvy. Po realizaci výběrových řízení se tak mohou na jaře zahájit práce v terénu. Zpracování celého projektu bude trvat jeden a půl roku.

Financováno z Fondů EHP a Norska 2014–2021 – program CZ-ENVIRONMENT.