Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Založení Strategické rady regionu Broumovsko

Na konci května 2020 byla v Broumově po průběžných přípravách založena Strategická rada regionu Broumovsko.

Ve čtvrtek 21. května 2020 založilo v Broumově šest partnerů z Broumovska nový subjekt pro regionální spolupráci. Podpisem zakládací listiny vznikla Strategická rada regionu Broumovsko. Zakládajícími partnery jsou tři města (Broumov, Police nad Metují a Teplice nad Metují) a tři další organizace, které se dlouhodobě zabývají vybranými aspekty regionálního rozvoje (Agentura pro rozvoj Broumovska, Podnikatelský klub Broumovska a Společnost pro destinační management Broumovska).

Založení Strategické rady regionu Broumovsko (SRRB) předcházely měsíce vyjednávání, kdy si jednotliví partneři vyjasňovali priority, kterým by se nový subjekt měl věnovat. Jednotící myšlenkou je přesvědčení, že v určitých úkolech je vhodné a efektivnější postupovat společnými silami, a pomoci si ve všech oblastech, kde to jen bude možné. Regionální vymezení působnosti SRRB na půdorysu bývalého okresu Broumov není náhodné. Pro řešení některých výzev jsou obce příliš malé a naopak z krajské či celostátní úrovně nemusí být určitě problémy vidět. SRRB tak může částečně i suplovat samosprávu, která na této úrovni chybí. Spojený hlas regionu by měl pomoci také při vyjednávání a lobbingu na krajské či celostátní úrovni.

První oblastí, ve které SRRB již učinila konkrétní kroky, je podpora podnikání. V roce 2020 se spustí specializované webové stránky, které budou obsahovat komplexní informace pro případné nové investory. Bude zde zveřejněna kompletní nabídka nemovitostí pro podnikání – a to jak ploch vhodných pro zcela novou výstavbu, tak brownfieldů nebo nemovitostí, které je možné pro menší provozovny začít využívat v podstatě ihned. Celá tato činnost je konzultována s královehradeckou pobočkou CzechInvestu a regionální investiční a rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje (CIRI – Centrum investic, rozvoje a inovací).

SRRB se také během roku 2020 obrátila na vybraná ministerstva kvůli problémům, které regionu Broumovska přinášelo uzavření státních hranic s Polskem. Dalšími oblastmi, kterými se v brzké budoucnosti SRRB bude zabývat, je např. problematika dopravy, sucha a zádrže vody v krajině, přírodního a kulturního dědictví, regionalizace a organizace státní správy. Tento výčet samozřejmě není úplný. Zakladatelé doufají, že za přispění SRRB se podaří dále zvyšovat kvalitu života na Broumovsku tak, aby bylo místem pro spokojený a plnohodnotný život v 21. století.